Àrea ambulatòria i alternatives a l'hospitalització. 
Àrea d'hospitalització.
Àrea d'urgèncias i emergèncias. 
Àrea de serveis centrals i de diagnòstic.
Bloc Obstètric.