L'activitat docent de l'Hospital d'Igualada canalitzada ja de fa molts anys,             
 va experimentar una consolidació en ser acreditat com a Hospital Docent l'any 2005.

COORDINACIÓ:
Dr. Joan Carles Mateu, Cap d'Estudis i President de la Comissió de Docència del CSA

ADMINISTRACIÓ:
Elisabet Urbà, Biblioteca, Docència i Recerca.